twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Trang ý kiến khách hàng
17/05/2016
Xe điện Before All
Chúng tôi đã từng sử dụng dịch vụ quảng cáo ở rất nhiều đơn vị nhưng từ khi lựa chọn Netmoon, chúng tôi cảm nhận được sự khác biệt. Netmoon đã cho chúng tôi thấy rõ được lợi ích thật sự từ mỗi chiến dịch quảng cáo mang lại, chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều trong việc xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp, hiệu quả tương ứng với từng thời điểm. 
Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Thư viện kiến thức Marketing