twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Xem nhiều
admin 12/12/2011
Xoá tài khoản Facebook như thế nào?
Nếu bạn không muốn duy trì một tài khoản Facebook và muốn xoá nó đi, bạn có thể làm theo các bước sau.


1. Lập danh sách các trang bạn thường xuyên vào thông qua Facebook, sau đó, đóng hết tài khoản tại các trang này. Ví dụ, bạn có thể dùng Facebook để vào trang Digital Trends bằng password và tên tài khoản Facebook. Bạn sẽ phải vào từng trang này và đóng hết các khoản của bạn ở đó lại. Nếu bạn vào các trang này trong vòng 14 ngày chờ tại khoản Facebook được xoá hoàn toàn, việc xoá tài khoản của bạn cũng trở thành vô ích.
2. Vào trang Facebook Account Deletion. Nếu trang này đề nghị bạn log in thì bạn hãy truy cập vào. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy mục “Delete My Account”, ở đó có hai nút hãy nhấn vào nút “submit”.
3. Sau khi nhấn vào nút “submit” bạn sẽ được hỏi “Bạn muốn xoá vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có chắc không? (“You are about to permanently delete your account. Are you sure?”). Hãy khẳng định là có và hãy nhập Password. Để đảm bảo an toàn sẽ có một ô và bạn phải nhập vào đó các ký tự. Kết thúc bước này bạn nhấn “ok”.
4. Sau khi xác nhận việc xoá tài khoản, bạn không cần làm thêm thao tác nào nữa. Việc xoá tài khoản sẽ được thực hiện trong 14 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này mà bạn vẫn truy cập vào tài khoản của mình, tài khoản sẽ lập tức được khôi phục và bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Nếu bạn không truy cập một lần nào trong vòng 14 ngày, tài khoản của bạn sau đó sẽ được xoá hoàn toàn.
5. Sau khi bạn làm các thao tác xoá tài khoản, bạn sẽ nhận được email từ Facebook thông báo về điều này. Nếu không nhận được email thông báo, có nghĩa là việc xoá tài khoản của bạn không thực hiện được.

Có một lưu ý đó là, sau khi bạn thực hiện đầy đủ các bước xoá account của mình, tài khoản của bạn sẽ chỉ được xoá hoàn toàn sau 14 ngày với điều kiện bạn không truy cập lại tài khoản này. Chỉ cần bạn truy cập vào tài khoản này một lần, thì bạn sẽ phải làm lại các bước xoá từ đầu. Đây có lẽ là công việc phức tạp và cần lưu ý nhất của quá trình xoá.

Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Gặp NetMoon trên twitter
Chia sẻ bài viết
Bình luận
Thư viện kiến thức Marketing