twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Xem nhiều
admin 10/12/2011
Sửa file host để vào facebook khi bị chặn

Sửa file host là một trong những cách hiệu quả khi không truy cập được facebook. Việc sửa file khá tốn thời gian nên nếu được mình nghĩ các bạn nên xem bài viết cách vào facebook đơn giản nhất để truy cập dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bù lại khi sửa file host bạn có thể up ảnh, lướt facebook,… mà không gặp trở ngại nào.

1. File host là gì?

Như đã nói ở bài trước, mỗi địa chỉ website có 1 IP cố định. Thay vì phải nhờ các máy chủ DNS để cho chúng ta biết địa chỉ nào gắn với IP nào thì chúng ta có thể chỉ cho trình duyệt biết ngay tại máy tính của bạn.

Cách sửa file host để vào facebook

Cách đơn giản nhất để sửa file hosts là các bạn tải file hosts mẫu ở đây

Sau đó, bạn vào Start -> Run (Phím tắt Windows + R) sau đó gõ đường dẫn sauC:/Windows/System32/drivers/etc

Trong thư mục etc có file tên là host (không có đuôi), các bạn chép đè file host lúc nãy vừa down hoặc làm thủ công như sau:

Dùng Notepad để sửa file host (Right click vào file host và chọn Open with -> Notepad).

Sau đó các bạn thêm đoạn sau đây vào cuối file rồi lưu lại

153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 b.static.ak.fbcn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

Ngoài ra, nếu khi chép đoạn mã trên vào file host mà vẫn không vào được, các bạn có thể sử dụng một trong các đoạn mã khác được cập nhật vào năm 2011 dưới đây

Đoạn mã thêm vào file host 1

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

Đoạn mã thêm vào file host 2

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 www.facebook.com
69.63.181.22 www.login.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

Đoạn mã thêm vào file host 3

125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com

66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

Đoạn mã thêm vào file host 4

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

Dải IP Cập nhật tháng 7/2011, có thể up ảnh được

69.171.224.42 http://www.facebook.com
69.171.224.42 facebook.com
69.171.224.42 login.facebook.com
69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.42 vupload.facebook.com
69.171.224.42 apps.facebook.com
69.171.224.42 graph.facebook.com
69.171.224.42 developers.facebook.com
69.171.224.42 upload.facebook.com

Lưu ý: nếu không lưu lại được có 2 cách giải quyết
Cách 1:
Copy ra ngoài desktop, mở bằng notepad, dán đoạn mã vào cuối file, lưu lại xong copy lại vào thư mục etc -> replace.

Cách 2:
1. Cũng vào lại thư mục etc như đầu bài viết đã hướng dẫn. Sau đó Right Click vào file host, chọn Properties. Trong hộp thoại Properties bỏ chọn Read-Only

2. Chuyển qua tab Security, chọn User sau đó chọn Edit

3. Trong mục Permissions, các bạn chọn Full Control. Sau đó chọn Apply -> Ok. Vậy là bây giờ các bạn đã có thể chỉnh sửa file host.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng facebook đi nhé!

Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Gặp NetMoon trên twitter
Chia sẻ bài viết
Bình luận
Thư viện kiến thức Marketing