twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
dịch vụ hỗ trợCông Ty Quảng Cáo Truyền Thông Trực Tuyến Netmoon, được thành lập vào tháng 10/2011 bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm Quản lý, Marketing và Công nghệ web với vốn đầu tư 100% của V&V IDS, JSC.
Netmoon - Hỗ trợ khách hàng
Cửa hàng trực tuyến
Gói quảng cáo tăng Like 1.1 Gói quảng cáo tăng Like 1.1 Giá: 500,000 VNĐ book
Gói trực tổng đài 4.3 ( Cao cấp) Gói trực tổng đài 4.3 ( Cao cấp) Giá: 2,000,000 VNĐ book
Gói trực tổng đài 4.2 - (Trung cấp) Gói trực tổng đài 4.2 - (Trung cấp) Giá: 1,000,000 VNĐ book
Gói trực tổng đài 4.1 - (Sơ cấp) Gói trực tổng đài 4.1 - (Sơ cấp) Giá: 600,000 VNĐ book
Gói quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.2 Gói quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.2 Giá: VNĐ book
Gói quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.1 Gói quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.1 Giá: 3,800,000 VNĐ book
Gói chăm sóc Fanpage 2.2 Gói chăm sóc Fanpage 2.2 Giá: 2,800,000 VNĐ book
Gói chăm sóc Fanpage 2.1 Gói chăm sóc Fanpage 2.1 Giá: 2,000,000 VNĐ book
Thư viện kiến thức Marketing