twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Xem nhiều
03/04/2014
Wordpress: Thủ thuật phân trang
Khi các bạn sử dụng các blank theme để tự tay tạo theme cho trang WordPress của mình thường sẽ không có phân trang đã được đánh số thứ tự bằng các con số. Không khó khăn nếu bạn làm theo cách như bên dưới đây.

phan trang trong wordpress 1
Phân trang trong wordpress

Các bạn cũng có thể sử dụng plugin cho việc đánh số thứ tự phân trang, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự tay làm, vì nó cũng không phải là cái gì quá to tát hay quá khó. Các bạn chỉ cần việc copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
function numbered_pagination(){
global $wp_query;
$big = 99999999;
echo paginate_links(array(
'base' => str_replace($big, '%#%', get_pagenum_link($big)),
'format' => '?paged=%#%',
'total' => $wp_query->max_num_pages,
'current' => max(1, get_query_var('paged')),
'show_all' => false,
'end_size' => 2,
'mid_size' => 3,
'prev_next' => true,
'prev_text' => 'Prev',
'next_text' => 'Next',
'type' => 'list'
));
}
?>
Kế tiếp, các bạn copy đoạn css bên dưới vào file style.css trong folder theme mà các bạn đang dùng.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
ul.page-numbers {
list-style: none;
margin: 1em auto;
padding: 0;
text-align: center;
color: #555555;
text-transform: uppercase;
font-size: 90%;
}
ul.page-numbers li {
display: inline;
}
ul.page-numbers a.page-numbers {
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-o-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
-moz-box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
background-color: #676767;
background-image: -webkit-gradient(linear, 50% 0%, 50% 100%, color-stop(0%, #f9f9f9), color-stop(100%, #eaeaea));
background-image: -webkit-linear-gradient(#f9f9f9, #eaeaea);
background-image: -moz-linear-gradient(#f9f9f9, #eaeaea);
background-image: -o-linear-gradient(#f9f9f9, #eaeaea);
background-image: linear-gradient(#f9f9f9, #eaeaea);
margin: 2px;
padding: 5px 10px;
display: inline-block;
border-top: 1px solid #fff;
text-decoration: none !important;
color: #555555 !important;
font-size: smaller !important;
text-shadow: white 0 1px 0;
}
ul.page-numbers a.page-numbers:first-child, ul.page-numbers a.page-numbers.first {
margin-left: 0;
}
ul.page-numbers a.page-numbers:last-child, ul.page-numbers a.page-numbers.last {
margin-right: 0;
}
ul.page-numbers a.page-numbers:hover, ul.page-numbers a.page-numbers:focus {
color: #333333;
border-color: #fff;
background-color: #fdfdfd;
background-image: -webkit-gradient(linear, 50% 0%, 50% 100%, color-stop(0%, #fefefe), color-stop(100%, #fafafa));
background-image: -webkit-linear-gradient(#fefefe, #fafafa);
background-image: -moz-linear-gradient(#fefefe, #fafafa);
background-image: -o-linear-gradient(#fefefe, #fafafa);
background-image: linear-gradient(#fefefe, #fafafa);
}
ul.page-numbers a.page-numbers.more {
-webkit-box-shadow: none;
-moz-box-shadow: none;
box-shadow: none;
border: 0 none !important;
background: transparent !important;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
}
ul.page-numbers a.page-numbers.active {
-webkit-box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
-moz-box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
border-color: #505050 !important;
color: #f2f2f2 !important;
text-shadow: black 0 1px 0;
background-color: #676767;
background-image: -webkit-gradient(linear, 50% 0%, 50% 100%, color-stop(0%, #5f5f5f), color-stop(100%, #5c5c5c));
background-image: -webkit-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: -moz-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: -o-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
}
ul.page-numbers .prev:before {
content: "\2039";
padding-right: 0.5em;
}
ul.page-numbers .next:after {
content: "\203A";
padding-left: 0.5em;
}
ul.page-numbers .dots {
-webkit-box-shadow: none;
-moz-box-shadow: none;
box-shadow: none;
border: 0 none !important;
background: transparent !important;
color: #999999 !important;
margin-left: 0.25em;
margin-right: 0.25em;
}
ul.page-numbers .current {
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-o-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
-moz-box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
box-shadow: inset 0 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.75);
background-color: #676767;
background-image: -webkit-gradient(linear, 50% 0%, 50% 100%, color-stop(0%, #5f5f5f), color-stop(100%, #5c5c5c));
background-image: -webkit-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: -moz-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: -o-linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
background-image: linear-gradient(#5f5f5f, #5c5c5c);
margin: 2px;
padding: 5px 10px;
display: inline-block;
border-top: 1px solid #fff;
text-decoration: none !important;
font-size: smaller !important;
border-color: #505050 !important;
color: #f2f2f2 !important;
text-shadow: black 0 1px 0;
}
Chúc các bạn thành công nhé!

Nguồn: Thuthuatweb.net / Hongvt
Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Gặp NetMoon trên twitter
Chia sẻ bài viết
Bình luận
Thư viện kiến thức Marketing