twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Xem nhiều
03/08/2013
Tạo google traslate widget cho blogspot
Google Translate Widget cho phép khách viếng thăm dịch trang web của bạn ra nhiều thứ tiếng với ngôn ngữ riêng của họ. Dĩ nhiên các phần dịch này là của Google. Widget này hỗ trợ 12 thứ tiếng là : English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Brazilian, Russian, Japanese, Korean, Arabic và Chinese.


Google traslate giúp bạn hiểu được nhiều thứ tiếng

Các bạn làm theo từng bước sau để chèn widget này vào blog của mình :
Bước 1 : Vào Dashboard >> Design >> Page Elements, sau đó chọn “Add A Gadget“ rồi chọn phần HTML/JavaScript.
Bước 2 : Copy đoạn code sau và paste vào :

<script type="text/javascript">
function showHide(shID) {
if (document.getElementById(shID)) {
if (document.getElementById(shID+'-show').style.display != 'none') {
document.getElementById(shID+'-show').style.display = 'none';
document.getElementById(shID).style.display = 'block';
}
else {
document.getElementById(shID+'-show').style.display = 'inline';
document.getElementById(shID).style.display = 'none';
}
}
}
</script>
<style>
.google_translate img {
margin: 10px 20px 0px 20px;
height: 24px;
width: 24px;
}
.google_translate:hover img {
filter:alpha(opacity=0.30);
-moz-opacity: 0.30;
opacity: 0.30;
border:0;
}
.more {
display: none;
a.showLink, a.hideLink {
text-decoration: none;
color: #0880C4;
padding-left: 18px;
background: transparent('down.gif') no-repeat left; }
a.hideLink {
background: transparent url('up.gif') no-repeat left;
color: #0880C4;}
a.showLink:hover, a.hideLink:hover {
color: #0880C4;
}
</style>
<div>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="English" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cen&hl=en'); return false;"><img alt="English" border="0" align="absbottom" title="English" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-sXhoGx5s2dg/T5xOeRCOuYI/AAAAAAAAARo/ldYJIGQldwQ/s1600/United+Kingdom(Great+Britain).png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="French" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cfr&hl=en'); return false;"><img alt="French" border="0" align="absbottom" title="French" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-aklFaq6pPeQ/T5xOV1mPbcI/AAAAAAAAARg/CcBmt1ptN88/s1600/France.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="German" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cde&hl=en'); return false;"><img alt="German" border="0" align="absbottom" title="German" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-nX0ktPsJQTA/T5xOMiiOGQI/AAAAAAAAARY/VXhAPARvh9E/s1600/Germany.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Spain" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7ces&hl=en'); return false;"><img alt="Spain" border="0" align="absbottom" title="Spain" height="24" src="http://4.bp.blogspot.com/-QPXkbtHOD4c/T5xODxO-FVI/AAAAAAAAARQ/1jye5k8T0DI/s1600/Spain.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a><a href="#" id="example-show"
onclick="showHide('example');return false;">More</a>
<div id="example">
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Italian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cit&hl=en'); return false;"><img alt="Italian" border="0" align="absbottom" title="Italian" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-0QwKU5U8K2k/T5xN5VZK2tI/AAAAAAAAARI/SvXac8-EQEg/s1600/Italy.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Dutch" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cnl&hl=en'); return false;"><img alt="Dutch" border="0" align="absbottom" title="Dutch" height="24" src="http://4.bp.blogspot.com/-vJtqiSEPK0A/T5xNup0Q3vI/AAAAAAAAARA/SyuRn3jZjgk/s1600/Netherlands.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Russian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cru&hl=en'); return false;"><img alt="Russian" border="0" align="absbottom" title="Russian" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-Em4KegbEBmk/T5xNjs5f_NI/AAAAAAAAAQ4/yLtUCDesqGs/s1600/Russian+Federation.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Portuguese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cpt&hl=en'); return false;"><img alt="Portuguese" border="0" align="absbottom" title="Portuguese" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-IVx5Fq_02dE/T5xNZIbiHzI/AAAAAAAAAQw/dvI6mI6z3Dw/s1600/Brazil.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<br />
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Japanese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cja&hl=en'); return false;"><img alt="Japanese" border="0" align="absbottom" title="Japanese" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-O932f9wBvk4/T5xNO_hx5uI/AAAAAAAAAQo/n8-iF7S_R8A/s1600/Japan.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Korean" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cko&hl=en'); return false;"><img alt="Korean" border="0" align="absbottom" title="Korean" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-es7IkxUUK_4/T5xNGn7TXYI/AAAAAAAAAQg/jAp6OM-Zj9Q/s1600/South+Korea.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Arabic" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7car&hl=en'); return false;"><img alt="Arabic" border="0" align="absbottom" title="Arabic" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-cx9e66I48yM/T5xM9L7uzoI/AAAAAAAAAQY/ftpOVX9YZEE/s1600/Saudi+Arabia.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<a href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Chinese Simplified" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7czh-cn&hl=en'); return false;"><img alt="Chinese Simplified" border="0" align="absbottom" title="Chinese Simplified" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-eXup49w042c/T5xMxliSlmI/AAAAAAAAAQQ/v9efq8I4TI0/s1600/China.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<p><a href="#" id="example-hide"
onclick="showHide('example');return false;">Hide / </a><a href="http://helplogger.blogspot.com"><font size="1px">Get this widget</font></a></p>
</div>
</div>

Bước 3 : Click save và hoàn tất.
Hy vọng là với nôi dung tốt bạn sẽ có thể thu hút nhiều khách viếng thăm blog của bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Chúc các bạn thành công !
Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Gặp NetMoon trên twitter
Chia sẻ bài viết
Bình luận
Thư viện kiến thức Marketing