twitter facebook google plus
sp
Ms. Thanh Huyền Ms. Ngọc Thơ Ms. Minh Trang
Loading...
Xem nhiều
12/04/2014
Cách PHP tạo danh sách timezone
Mỗi quốc gia sẽ có một time zone và đôi khi bạn cần liệt ra danh sách timezone này cho người dùng lựa chọn. Hãy sử dùng hàm trong PHP để hoàn thành công việc này nhé!

tao danh sach time zone
Danh sách time zone

PHP hỗ trợ hàm timezone_identifiers_list (PHP 5 >= 5.2.0) cho phép chúng ta tạo danh sách các time zone này một cách dễ dàng như sau :

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php
/**
* Timezones list with GMT offset
*
* @return array
*/
function tz_list() {
$zones_array = array();
$timestamp = time();
foreach(timezone_identifiers_list() as $key => $zone) {
date_default_timezone_set($zone);
$zones_array[$key]['zone'] = $zone;
$zones_array[$key]['diff_from_GMT'] = 'UTC/GMT ' . date('P', $timestamp);
}
return $zones_array;
}
?>
Hàm bên trên sẽ trả về một mảng với tất cả time zone và GMT offset, và để tạo danh sách, các bạn dùng tiếp đoạn code sau :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
<div style="margin-top: 20px;">
<select style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; width: 450px;">
<option value="0">Please, select timezone</option>
<?php foreach(tz_list() as $t) { ?>
<option value="<?php print $t['zone'] ?>">
<?php print $t['diff_from_GMT'] . ' - ' . $t['zone'] ?>
</option>
<?php } ?>
</select>
</div>

Nguồn: thuthuatweb.net / Hongvt
Netmoon.vn 5/5 . 121 dnh gi.
Gặp NetMoon trên twitter
Chia sẻ bài viết
Bình luận
Thư viện kiến thức Marketing